Domov
image

Zavod Super Glavce financira, organizira in izvaja programe FIRST LEGO liga

Smo pogodbeni partner za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo

image

FIRST® LEGO® liga - Več kot roboti

Je življenjska IZKUŠNJA.

Je odlična PRILOŽNOST.

Je ustvarjalno SKUPINSKO DELO.

Je izzivov polna PUSTOLOVŠČINA.

Je pravo TEKMOVANJE.

več na fll.si

Osnova FIRST® LEGO® lige sta robotika in raziskovanje, posebnost vrednote.

Otroci in najstniki se učijo delovati v skupini, ekipi, deliti izkušnje, znanja, kar je dobra popotnica za življenje v 21. stoletju, ko je posameznik primoran sodelovati z drugimi ljudmi, se naučiti uresničevanja lastnih zamisli, ob preprekah znova poiskati motivacijo, vse to pa je časovno omejeno.

Mladi imajo priložnost izkusiti, spoznati vse korake resničnega procesa razvoja produkta: reševanje problema pod časovnim pritiskom, z nezadostnimi sredstvi in ​​neznanimi konkurenti.

FIRST LEGO liga je majhen mikrokozmos realnega poslovnega življenja v vseh njegovih pogledih.

image
image

Z izobraževalnega vidika je v program vključena večina področij, od naravoslovja do družbo- in jezikoslovja.

Poleg tega to ni samo teorija s šolskih tabel, ampak pridobivanje širokega spektra znanj, ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju.

Program lahko izvajamo v razredu, vendar ni namenjen zgolj šolskemu okolju. Ekipe, ki jih vodi odrasla oseba, lahko delujejo tudi v društvih, klubih ali drugih organizacijah, ekipa pa je lahko tudi skupina prijateljev, sosedov, sorodnikov,… skupina, ki bi rada ustvarila nekaj dobrega.

Program se trenutno izvaja v 110 državah po celem svetu, vanj je v sezoni 2021 vključenih več kot 680.000 mladih.

V svetu poteka že 23 let, v Slovenijo smo ga pripeljali leta 2011.

Po približno 10 tednih dela se prijavljene ekipe lahko udeležijo regijskih turnirjev, kjer predstavijo svoje delo, sebe in dobijo koristne povratne informacije.

Najboljši se nato srečajo v finalu, prvaki in ostale nagrajene ekipe pa nato dobijo povabila na mednarodna prvenstva.

Turnirji so vrhunci vsakoletnega izziva. Potekajo v posebnem, pozitivnem vzdušju. Ekipe morajo s pomočjo robota rešiti zapleteno misijo, predstavljajo svojo raziskovalno pot, ki so jo s pomočjo pripravljenih gradiv opravili v preteklih mesecih. Posebno poudarjene so vrednote, ki so v programih prisotne vedno in povsod.

image
image

FIRST® LEGO® liga raziskovalci

Je zabaven, multidisciplinaren način izkustvenega učenja in dela ter je rezultat tesnega sodelovanja neprofitne organizacije FIRST® in skupine LEGO®.

Program je oblikovan tako, da otroci, stari od 6 do 10 let, s pomočjo priljubljenih in znanih LEGO® kock in gradnikov spoznavajo koncepte in načine dela v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki (STEM) na način, ki je povsem primeren in prilagojen njihovi starosti.

Skozi proces dela se otroci naučijo marsikaj o timskem delu, čudežih znanosti in tehnologije in zelo pomembnih vrednotah – sodelovanju, spoštovanju, deljenju znanja in kritičnem mišljenju.

več na fll.si

Ključne dejavnosti Zavoda Super Glavce

ki so nujno potrebne za kvalitetni razvoj programa v regiji

Viri

Zagotavljanje potrebnih virov za izvedbo programov FLL v Sloveniji in širše v regiji, vključno z zbiranjem finančnih sredstev.

Standardi

Vzdrževanje primernih standardov administracije in izvedbe dogodkov - tekmovanj in festivalov.

Organizacija

Ustanovitev organizacijskega odbora programa FLL in organizacijskih ekip za turnirje - tekmovanja.

Koordinacija

Razvijanje, koordiniranje, usmerjanje vodstvenih struktur za organizacijo in vodenje regijskih/kvalifikacijskih turnirjev, državnih in mednarodnih dogodkov.

Podpora

Podpora ekipam in njihovim vodjem.

Širitev

Zagotavljanje pogojev za širjenje programa v smislu konstantnega povečevanja ekip, pridobivanje finančnih sredstev in skrb, da obstoječi finančni fond zadostuje za podporo bistvenih elementov programov in dogodkov.