Domov
image

Programi

image

FIRST® LEGO® League - Več kot roboti

Je življenjska IZKUŠNJA.

Je odlična PRILOŽNOST.

Je ustvarjalno SKUPINSKO DELO.

Je izzivov polna PUSTOLOVŠČINA.

Je pravo TEKMOVANJE.

več na fll.si

Osnova programa FIRST® LEGO® League sta robotika in raziskovanje, njegova posebnost vrednote.

Otroci in najstniki se učijo delovati v skupini, ekipi, deliti izkušnje, znanja, kar je dobra popotnica za življenje v 21. stoletju, ko je posameznik primoran sodelovati z drugimi ljudmi, se naučiti uresničevanja lastnih zamisli, ob preprekah znova poiskati motivacijo, vse to pa je časovno omejeno.

image
image

Z izobraževalnega vidika je v program vključena večina področij, od naravoslovja do družbo- in jezikoslovja.

Poleg tega pa to ni samo teorija s šolskih tabel, ampak pridobivanje širokega spektra znanj, ki jih lahko uporabimo v vsakdanjem življenju.

Program lahko izvajamo v razredu, vendar ni namenjen zgolj šolskemu okolju. Ekipe, ki jih vodi odrasla oseba, lahko delujejo tudi v društvih, klubih ali drugih organizacijah, ekipa pa je lahko tudi skupina prijateljev, sosedov, sorodnikov,… skupina, ki bi rada ustvarila nekaj dobrega.

Po vsaj 8 tednih dela se ekipe lahko udeležijo regijskih turnirjev.

Najboljši se nato srečajo v finalu, prvaki in ostale nagrajene ekipe pa nato dobijo povabila na mednarodna prvenstva.

Vrhunci vsakoletnega izziva FLL so turnirji. Ekipe osvojijo priznanje za svoje delo, pridobijo samozavest, razvijajo življenjske in praktične izkušnje, sklepajo nova prijateljstva in mogoče odkrijejo prej zakrite, neznane karierne poti in priložnosti.

Program se trenutno izvaja v 86 državah po celem svetu, vanj je bilo v sezoni 2016 vključenih več kot 29.000 ekip, 270.000 otrok.

V svetu poteka že 19 let, v Sloveniji je prisoten od leta 2011.

image
image

FIRST® LEGO® League Junior

Je zabaven, multidisciplinaren način izkustvenega učenja in dela ter je rezultat tesnega sodelovanja neprofitne organizacije FIRST® in skupine LEGO®.

Program je oblikovan tako, da otroci, stari od 6 do 10 let, s pomočjo priljubljenih in znanih LEGO® kock in gradnikov spoznavajo koncepte in načine dela v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki (STEM) na način, ki je povsem primeren in prilagojen njihovi starosti.

Skozi proces dela se otroci naučijo marsikaj o timskem delu, čudežih znanosti in tehnologije in zelo pomembnih FIRST® LEGO® League Jr. vrednotah – spoštovanju, deljenju znanja in kritičnem mišljenju.

več na fll.si

Ključne dejavnosti Zavoda Super Glavce

ki so nujno potrebne za kvalitetni razvoj programa v regiji

Viri

Zagotavljanje potrebnih virov za izvedbo programov FLL in FLL Junior v Sloveniji, vključno z zbiranjem finančnih sredstev.

Standardi

Vzdrževanje primernih standardov administracije in izvedbe dogodkov - tekmovanj in festivalov.

Organizacija

Ustanovitev organizacijskega odbora programa FLL in organizacijskih ekip za turnirje - tekmovanja.

Koordinacija

Razvijanje, koordiniranje, usmerjanje vodstvenih struktur za organizacijo in vodenje regijskih/kvalifikacijskih turnirjev, državnih in mednarodnih dogodkov.

Podpora

Podpora ekipam in njihovim vodjem.

Širitev

Zagotavljanje pogojev za širjenje programa v smislu konstantnega povečevanja ekip, pridobivanje finančnih sredstev in skrb, da obstoječi finančni fond zadostuje za podporo bistvenih elementov programov in dogodkov.